Olga Petelczyc

Obszary specjalizacji

Arete Audit - CEO Arete Audit, której celem jest wpieranie organizacji w rozwoju zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz we wzmacnianiu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Olga jest certyfikowaną audytorką. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów audytowych oraz doradczych. Zarówno w kraju jak i zagranicą. Od 20stu lat zajmuje się prowadzeniem audytów i doradztwa w obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego. Od 2020 r. prowadzi szkolenia z ESG dla firm, audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów, współpracuje w tym zakresie m.in. z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

Autorka webinarów "Audittalks przy kawie", które łączą tematy audytu i ESG.

Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego. Ekspertka w ramach grupy roboczej ds. raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów. Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR (od 2017 r.). Współtwórczyni programu i wykładowca w ramach studiów podyplomowych ESG w praktyce na SANS oraz wykładowcą na studiach podyplomowych m.in. na Collegium Civitas, Koźmińskim, UW, PG.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl