Wykładowczyni i badaczka na Politechnice Wrocławskiej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalność biznes międzynarodowy) i podyplomowych studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Analityczka badań rynkowych. Certyfikowana trenerka biznesu z zakresu komunikacji, specjalistka w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i inteligentnych/ odpornych miast (smart/ resilient cities).

Prowadziła warsztaty dla firm m.in. z zakresu relacji przełożony-podwładny, asertywności, rozwiązywania konfliktów i motywowania pracowników. Ekspertka Zespołu powołanego przez Prezydenta Wrocławia do pracy nad strategią Wrocław 2050.

Dwukrotna laureatka rocznego grantu z UM Wrocław. Z Nokią analizowała zastosowanie technologii NB-IoT w różnych obszarach miasta, z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej badała środowisko wrocławskich startupów.

Ekspertka trzech edycji programu Climate Leadership. Tutorka programu MEiN Mistrzowie Dydaktyki na Politechnice Wrocławskiej. Autorka i współautorka licznych publikacji. Współredaktorka książki Happy City - How to Plan and Create the Best Livable Area for the People. Pasjonatka gór i podróży.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl