Ekspertka z piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie integracji społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju w procesy zarządzania,
w szczególności w odniesieniu do ludzi i łańcucha wartości.

Doświadczenie badawcze realizowane w ramach badań naukowych oraz komercyjnych, doświadczenie edukacyjne, dydaktyczne ukierunkowane na zróżnicowane grupy słuchaczy.
Autorka i współautorka oraz uczestniczka inicjatyw, projektów w obszarze ESG, CSR, zrównoważonego rozwoju i praw człowieka w biznesie, zarówno na poziomie polskim jak i zagranicznym.
Doświadczona członkini zespołów międzynarodowych i budowania długoterminowych relacji z interesariuszami reprezentującymi biznes, pracodawców, akademię, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe i społeczeństwa obywatelskiego oraz związki zawodowe. Organizatorka i współorganizatorka warsztatów, seminariów, szkoleń, konferencji krajowych i zagranicznych, uczestniczka i realizatorka działań projektowych i grantowych (Interreg Europa, EEA i Norway Grants, Horizon 2020 i innych).

Propagatorka podejścia humanistycznego w zarządzaniu, nie tylko w badaniach naukowych, ale także w projektach badawczo doradczych.

Współzałożycielka Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl