Edukatorka i konsultantka w dziedzinie zmian klimatu i bioróżnorodności. Absolwentka Akademii Nauki o Klimacie (www.naukaoklimacie.pl). Wykładowczyni Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych i Collegium Civitas.

Certyfikowana animatorka oraz koordynatorka w Polsce warsztatów edukacyjnych Mozaika Klimatyczna (Climate Fresk) opracowanych na podstawie raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC); certyfikowana animatorka warsztatów na podstawie raportów Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu przy ONZ (IPBES).

Od wielu lat zaangażowana w ochronę dzikiej przyrody w miastach; związana z organizacjami pozarządowych zajmującymi się ochroną bioróżnorodności, m.in. Fundacją Szklane Pułapki. Współpracuje przy realizacji ekspertyz ornitologicznych.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl