Hydrolog i geograf, doktor nauk o Ziemi i środowisku. Specjalista w zakresie adaptacji do zmian klimatu i hydrologii miejskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu hydrologii obszarów zurbanizowanych, uczestnik eksperckiego wodnego okrągłego stołu Open Eyes Economy, stypendysta Fundacji UAM.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał między innymi podczas zagranicznych staży naukowych w Hiszpanii (Universitat de Girona) oraz podczas projektów realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą (w Danii i Szwecji). Lider wielu przedsięwzięć związanych z modelowaniem hydrodynamicznym, zagospodarowaniem wód opadowych czy wielokryterialnych analiz przestrzennych GIS. Certyfikowany Project Manager – PRINCE2® Foundation.

Zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką wodną, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi. W swoich projektach stara się maksymalizować potencjał rozwiązań opartych na przyrodzie oraz zielono-niebieskiej infrastruktury, tym samym wykorzystywać walory krajobrazowe i naturalne otoczenia. Skupia się na powiązaniu miejskiego krajobrazu ze wzbogaceniem bioróżnorodności ekosystemów, renaturyzacją i interesem społecznym.

Ostatnie artykuły eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl