Ekspertka ds. polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Była wieloletnim członkiem zespołu negocjacyjnego na forum Ramowej konwencji NZ ws. zmian klimatu (UNFCCC). Uczestniczyła w grupach zadaniowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym zajmujących się kwestiami zmian klimatu oraz handlu emisjami.

Członkini Komitetu Nadzorującego mechanizm wspólnych wdrożeń (JISC) w ramach UNFCCC. Ekspertka w zakresie rynku CO2 oraz współautorka architektury mechanizmu finansowania w Polsce ochrony klimatu – Green Investment Scheme (GIS).

Obecnie kieruje Zespołem Instrumentów Polityki Klimatycznej w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz jest członkinią zespołu Centrum Analiz Klimatyczno –Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE, gdzie zajmuje się m.in. wdrażaniem pakietu Fit for 55 oraz rynkiem CO2.

Ekspertka w zakresie mechanizmów rynkowych, w tym dobrowolnego rynku kredytów węglowych (Voluntary Carbon Markets – VCM).

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl