Energetyk z pasją. Specjalizuje się w zadaniach związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz redukcją emisji GHG.

Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Od wielu lat związany z przemysłem, głównie energetycznym. Doświadczenie zdobywał w firmach wykonawczych w roli inżyniera projektów i remontowych jako kierownik robót.

Wieloletni pracownik PGE GiEK o. Elektrownia Opole na stanowisku inspektora nadzoru ds. kotłów. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl