Biolog i agronom, jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB.

Jest zaangażowany głównie w ocenę Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie Polski i Unii Europejskiej.

Posiada dwunastoletnie doświadczenie w ocenie różnorodności biologicznej różnych użytków rolnych w tym trwałych użytków zielonych, gruntów ornych oraz upraw trwałych przeznaczonych na cele energetyczne.

Posiada doświadczenie w analizach oraz opracowywaniu zrównoważonych, odpornych na zmiany klimatyczne technologii uprawy wierzby wiciowej, zbóż w systemie ekologicznym oraz systemów rolno-leśnych.

Jest zaangażowany w liczne krajowe i międzynarodowe projekty naukowe, w większości finansowane z mechanizmu HORYZONT 2020.

Odbywał staże w wiodących jednostkach naukowych: FiBL (Szwajcaria), INRA (oddział w Maroku), MTA (Węgry) oraz ITP (PL).

Członek zarządu w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Agroleśnictwa oraz specjalista programu Climate Leadership.

Członek zespołu wyróżnionego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl