Tomasz Nalewa

Obszary specjalizacji

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego kierunków: Mechaniczna Technologia Drewna oraz Zarządzanie Logistyczne. Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Mechanicznym w dyscyplinie Inżynieria Produkcji.

Ekspert GOZ, a jego obszary badawcze to inżynieria produkcji, praktyczne zastosowanie metod Kaizen, Lean Management oraz VSM w procesach produkcyjnych, innowacyjne metody optymalizacji systemów produkcyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami.

Od ponad 25 lat na strategicznych stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach współpracujących z korporacjami oraz międzynarodowymi grupami kapitałowymi, będących światowymi liderami swoich segmentów w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zakładem produkcyjnym i zarządzania zespołem sprzedażowym w branżach Automotive i FMCG.

Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001.

Członek Grupy Eksperckiej Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ekspert Programu "Climate Leadership" oraz ekspert branżowy Stowarzyszenia "Polski Ruch Czystszej Produkcji", portalu sozosfera.pl w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami oraz portalu samochody.pl w zakresie wprowadzania i eksploatowania niskoemisyjnych flot pojazdów w przedsiębiorstwach.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl