Monika Szewczyk

Obszary specjalizacji

Doktor nauk biologicznych (dyscyplina - ekologia), pracownik merytoryczny UNEP/GRID - Warszawa na stanowisku Główny Specjalista. Zaangażowana w działania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej, kształtowanie zielonej infrastruktury oraz edukację przyrodniczą w wymienionych tematach.

W czasie wieloletniej pracy naukowej zajmowała się ochroną ekosystemów nieleśnych na obszarach wiejskich. Członkini Jury w konkursie Eco-Miasto w kategorii Zielono-Błękitna Infrastruktura. Członkini Centrum Ochrony Mokradeł.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl