Monika Sońta

Ekspertka komunikacji organizacyjnej i socjolożka technologii, specjalizująca się w obszarze kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej i kreatywności w biznesie.
Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w międzynarodowych firmach w działach HR& Communication. Adiunktka w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie Społeczeństwem Sieciowym i Cyfrowym: (http://nerds.kozminski.edu.pl/).

Certyfikowany facylitator kreatywnych metod pracy:
FORTH Innovation Method: (https://www.forth-innovation.com/); LEGO SERIOUS PLAY, PLAYMOBILpro, certyfikowany SCRUM Master oraz Design Sprint Master.

Autorka książek biznesowych i artykułów naukowych (https://orcid.org/0000-0003-1948-8176) na temat kreowania kultury innowacji przez komunikację: https://communicationsrewired.com/

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl