Mirella Panek-Owsiańska

Ekspertka CSR i zarządzania różnorodnością. Była członkini zarządu CSR Europe, wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadała za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce i współpracowała z The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI), etc.

Autorka artykułów i komentarzy prasowych, przez 10 lat przewodniczyła jury konkursu Raporty Społeczne, jurorka konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Była ekspertka w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, brała udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000, członkini Peer Review Committee (PRC), nadzorującego proces tłumaczenia na język polski Wytycznych GRI G3 i G4, była członkini Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów.

Wykładowczyni, mentorka, konsultantka i trenerka, prowadzi zajęcia dla studentów na studiach podyplomowych i MBA z zakresu CSR i PR.
Współautorka raportu Startupy Pozytywnego Wpływu. Autorka wielu projektów wzmacniających przywództwo kobiet.
Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl