Ekspert w zakresie globalnych łańcuchów wartości oraz budowania strategii adaptacji i odporności społeczno-środowiskowej.

Chief Sustainability Officer w UNEP/GRID-Warszawa, w ramach którego odpowiada za projekty związane z potrójnym kryzysem planetarnym (bioróżnorodność, zanieczyszczenia, środowisko), jak również zrównoważonymi miastami. Do niedawna koordynator programu Climate Leadership oraz Re:Generacja-Razem dla Ekosystemów. Odpowiada za współprace w ramach TNFD, Business for Nature, CLG Europe, czy UNEP FI.

Ambasador międzynarodowych projektów: EU Climate Pact , Max Thabiso Edkins Climate Ambassador Program, Climate Possitive Rotterdam ERASMUS Program oraz członek grup roboczych w zakresie bioróżnorodności i łańcuchów żywności YOUNGO UNFCC. Zaangażowany w dialog, oraz jako trener z zakresu adaptacji i odporności m.in. dla krajów takich jak Uganda, Pakistan, Arabia Saudyjska, Ukraina czy Kenia.

Absolwent studiów podyplomowych CSR i cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy (ALK Warszawa) oraz coachingu (UAM Poznań).

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl