20 lat doświadczenia w rzecznictwie i komunikacji w zakresie ochrony środowiska i transformacji energetycznej, zdobytego w sektorze prywatnym, (Konfederacja Lewiatan), publicznym (NFOŚiGW, GIOŚ) i pozarządowym (Polska Zielona Sieć).

Łączy kropki na mapie transformacji energetycznej, ochrony środowiska i klimatu: efektywność energetyczna, energetyka odnawialna, zrównoważony transport, integracja sektorowa, jakość powietrza, magazynowanie energii, technologie wodorowe i in.

Obecnie, na stanowisku eksperta w Departamencie Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, Public Relations w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Energetyki Odnawialnej Dla Biznesu na Politechnice Warszawskiej (2023).
W Konfederacji Lewiatan jest zaangażowany w organizację prac gremiów eksperckich: Rady ds. Czystego Powietrza, Rady OZE i Rady Zielonej Transformacji.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl