Marcin Milczarski – starszy konsultant, VIVERNO

Ekspert ds. ESG i zrównoważonego rozwoju, specjalizujący się w doradztwie strategicznym i raportowym oraz biznesowym łączeniu zagadnień środowiskowych i społecznych (zielona transformacja, agregacje ryzyk, sprawiedliwość klimatyczna). Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, programu Europejskiej Socjologii Politycznej w Högskolan Dalarna (Szwecja). Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (marketing internetowy) i Akademii Leona Koźmińskiego (zrównoważony rozwój). Autor opracowań i komentarzy z zakresu raportowania, nadużyć washingowych oraz budowania przewag konkurencyjnych w kontekście ESG. Łączy 15-letnie doświadczenia zawodowe z: konsultingu ESG (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, VIVERNO), III sektora (fundacje), uczelni (wykładowca akademicki) oraz marketingu/komunikacji (agencje i działy firm).

Obecnie koncentruje się na wdrażaniu ESRS–ów do praktyk raportowych firm, pomaga biznesowi w realizacji obowiązków wynikających z CBAM oraz zarządza opracowaniami deklaracji środowiskowych produktów (EPD). W Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi zajęcia ze strukturalnych uwarunkowań ESG oraz zintegrowanej analizy rozbieżności społecznych w perspektywie zrównoważonych finansów.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl