Katarzyna Biała

Zaangażowana w szerzenie edukacji klimatycznej. Działa na rzecz adaptacji przestrzeni miejskich do zachodzących zmian klimatu. Prezeska Centrum Zmian Klimatu, pomysłodawczyni climatelfiting.com, właścicielka pracowni projektowej mossmoss. Promotorka zieleni w miastach. Głównym obszarem jej działalności jest edukacja klimatyczna oraz rozpowszechnienie idei zielonych miast. Współpracuje w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury. Działa na rzecz adaptacji przestrzeni miejskich do zachodzących zmian klimatu. Pomaga firmom, instytucjom i lokalnym społecznościom w zazielenianiu otoczenia. Zaangażowana w szerzenie edukacji klimatycznej i ekologicznej. Została włączona do programu Komisji Europejskiej - Nowego Europejskiego Bauhausu. Otrzymała tytuł Wrocławianki Roku 2022 w kategorii działalność proekologiczna.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl