Ekspert w zakresie polityki klimatycznej i ekologicznej, integracji ich celów do polityki rolnej i strategii rozwoju gospodarczego, a także w zakresie procesu europeizacji polskiej polityki ochrony środowiska oraz zarządzania ochroną środowiska.

Ekspert w zakresie zarządzania polityką klimatyczną, zarówno mitygacji jak i w zakresie adaptacji do skutków tego procesu w zakładach przemysłowych oraz jednostkach samorządowych.

Trener w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (EIA) oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz ekspert w zakresie zarządzania zespołami prowadzącymi oceny oddziaływania na środowisko.

Ma duże doświadczenie w merytorycznym nadzorze nad przygotowaniem lokalnych planów ochrony środowiska (dla gmin i powiatów) oraz raportów z realizacji tych planów.

Wykonawca około 100 audytów ekologicznych w zakładach przęsłowych, w tym rafineriach, zakładach chemicznych, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego i innych.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl