Prezes InE (od 2015 roku), jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczył się także w holenderskim Deventer, w Berlinie, w USA. Wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska, rozwoju regionalnego, zrównoważonego transportu i partycypacji społecznej od 2004 roku wykorzystuje praktycznie w pracy w organizacjach pozarządowych.

Od 2002 roku jest członkiem stowarzyszenia Zielone Mazowsze. W Zielonym Mazowszu realizował analizy z zakresu m.in. ruchu drogowego (Polityka parkingowa m.st. Warszawy), ocen oddziaływania na środowisko (członek Rady ds. OOŚ mazowieckiego RDOŚ), kosztów zewnętrznych, planowania przestrzennego. Redagował czasopismo "Zielone Światło".

Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ "Dobry klimat dla powiatów", który otrzymał nagrodę BestLIFE2018. W latach 2014-2019 koordynował projekt LIFE+ LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego przygotowana została Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Od 2019 roku koordynował kolejne projekty m.in.: LIFE_UNIFY, Togetherfor1,5, W kierunku UE neutralnej dla klimatu. W międzyczasie realizował także warsztaty, szkolenia, konferencje (m.in. 100 lat ochrony środowiska w Polsce - i co dalej?) oraz plany gospodarki niskoemisyjnej czy obliczenia śladu węglowego. Prowadzi debaty on-line portalu chronmyklimat.pl. Autor licznych publikacji Fundacji InE oraz cyklu felietonów na portalu chronmyklimat.pl.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl