Aleksandra Szurlej-Kielańska

Od ponad 15 lat zaangażowana w planowanie i ochronę bioróżnorodności w procesie inwestycyjnym i zrównoważonym budownictwie. Wspiera inwestorów, generalnych wykonawców oraz oraz sektor biznesowy.

Zaangażowana w propagowanie współpracy międzysektorowej na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz propagowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony ptaków na terenach zurbanizowanych oraz na potrzeby OZE i transformacji energetycznej. Konsultuje działania z zakresu ochrony ptaków dla inwestycji w Polsce i za granicą.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), członek Stałej Komisji legislacyjnej działającej przy PLGBC.

Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom.

Autor 4 poradników: "Ochrona ptaków przed kolizjami ze szklanymi budynkami. Praktyczne i skuteczne rozwiązania"; Zielony potencjał inwestycji. Obiekty przyjazne przyrodzie"; "Dzikie ptaki - ofiary kolizji z przeszklonymi powierzchniami. Pierwsza pomoc, leczenie, profilaktyka"; Ochrona ptaków przed kolizjami z turbinami wiatrowymi - wyzwania, potrzeby, możliwości";

Autor wystąpień, publikacji naukowych i popularnonaukowych, panelista debat, organizator szkoleń i konferencji poświęconych ochronie bioróżnorodności.

Wieczny poszukiwacz innowacyjnych rozwiązań służących ochronie przyrody i celom ESG.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl