Dr Marta Potocka z wykształcenia biolog morza, doktor Nauk o Ziemi, badaczka i pasjonatka rejonów polarnych oraz propagatorka wiedzy przyrodniczej.

Od 2021r dr Potocka jest członkiem Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Poland.

Jest ekspertem z zakresu ekologii oceanów, ochrony żywych zasobów morskich oraz zrównoważonego rozwoju na morzach i oceanach.

W czasie wieloletniej pracy naukowej w PAN oraz na Uniwersytecie Maine (USA) zajmowała się wpływem zmiany klimatu na morza i oceany oraz organizmy je zamieszkujące.

Prowadziła badania w Antarktyce oraz Arktyce.

Zajmowała się ochroną przyrody Antarktyki, prowadząc m.in. szkolenia dla nowych uczestników wypraw antarktycznych oraz przeprowadzając oceny wpływu na środowisko projektów prowadzonych przez Polaków w Antarktyce.

Była reprezentantem Polski w Committee for Environmental Protection, ciele doradczym ATCM (Antarctic Treaty Consultative Meeting) oraz konsultantem naukowym przedstawicieli MSZ.

Od 2019 roku współpracuje z organizacją pozarządową, Marine Stewardship Council ( https://www.msc.org/pl) zajmującą się ochroną żywych zasobów mórz i oceanów.

Jako manager ds. kontaktów z biznesem współpracuje z rybakami, przetwórcami i sprzedawcami w tematach zrównoważonego rybołówstwa i pozyskiwania ryb i owoców morza ze zrównoważonych źródeł.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl