Dr Mariola Zalewska jest Dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW. Zajmuje się badaniami związanymi z problematyką zrównoważonego rozwoju i jakości życia: pomiarem, monitorowaniem ewaluacją, systemami wskaźników.

Uczestniczy w pracach Sojuszu Uniwersytetów Europejskich 4EU+ jako koordynator Flagshipu 4, Environmental Transition.

Jest koordynatorem lokalnym w UW, w projekcie Komisji Europejskiej studiów wspólnych Master of Science in Global Environment and Development. 4EU+ MERGED- Globalne Środowisko i Rozwój- Global Environment and Development realizowanych wspólnie z Uniwersytetem w Kopenhadze I Uniwersytetem w Mediolanie.

Bierze czynny udział w projektach: badawczych, szkoleniowych, doradczych, jak również współpracuje z NGO's.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl