Wieloletni pracownik COBRO - INSTYTUTU BADAWCZEGO OPAKOWAŃ, przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz poprawy warunków polskich przedsiębiorców.

Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, która jest obecnie jedną z kluczowych organizacji otoczenia biznesu realizująca zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zrzeszająca podmioty z różnych branż, aktywnie współpracująca z władzą rządową i samorządową.

Na co dzień realizujący zadania dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi, ekoprojektowania i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym GOZ.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska, a w szczególności ustaw odpadowych w tym produktowych.

Ekspert wielu gremiów m.in. CLIMATE LEADERSHIP powered by UN Environment oraz zespołu ds. oceny koncepcji projektowych złożonych w ramach naboru "Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym" przy Ministrze Klimatu i Środowiska, Polish Circular Hotspot , oraz licznych komisji konkursowych m.in. Teraz Polska, Pakstar, Silesia Expo.

Aktywny działacz gremiów doradczych, Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności oraz grup roboczych przy Ministerstwach.

Autor wielu publikacji, wdrożeń i patentów w obszarze nauki w zakresie ocen LCA, CO2, PEF, recyklingu, ekoprojektowania oraz systemów pakowania.

Ekspert ukierunkowany na ułatwienie działalności przedsiębiorcom w obszarach związanych z ochroną środowiska.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl