Projektant, strateg i wizjoner Zrównoważonego Rozwoju Miast. Założyciel firmy SENVI Sustainability Consultants.

Ekspert Zintegrowanej Strategii "Miasta Zrównoważonego". Wspiera i doradza inwestorom publicznym, instytucjonalnym i prywatnym w zakresie i w rozwoju miejskich strategii Zrównoważonego Rozwoju w obszarach technologicznych, środowiskowych i społecznych.

Piotr wspiera Miasta/Gminy, by tworzyć wartości, wizje, plany transformacji i rozwoju oraz podejście strategiczne o niskim ryzyku, identyfikując i wdrażając strategie, które pozwolą stawać się Miastom/Gminom konkurencyjnym na rynku lokalnym i ponad regionalnym.

Wiele lat pracy jako menedżer IT, pracując jako ekspert IT dla banków i firm telekomunikacyjnych, daje mu to na doskonałe rozumienie cyfrowego świata dla miast np. w obszarze Smart City. Posiada doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych (osiedla mieszkaniowe, biurowce, galerie handlowe). Od roku 2009 posiada autoryzację amerykańskiego instytutu CCIM (Certified Commercial Investment Member) w zakresie inwestycji w nieruchomości.

Prowadzi i modeluje projekty skali miejskiej, gminnej, regionalnej. Łączy innowacje i wizjonerskie rozwiązania, wspiera samorządy w modelach systemowego rozwoju oraz transformacji energetycznej i klimatycznej integrując je z digitalizacją i strategiami w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym. W swoich projektach obejmuje także społeczne innowacje i wielodyscyplinarną praktykę rozwoju samorządów i miast.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl