Joanna Taraszkiewicz

Rozpoczynała swoją karierę jako ekspertka od komunikacji korporacyjnej i wewnętrznej, a następnie skupiła się na wdrażaniu projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym budowaniu strategii wpływu, opracowywaniu raportów niefinansowych, wdrażaniu programów etycznych i prowadzeniu dialogu z interesariuszami.

Dziś jako ekspertka Who Will Save The Planet zajmuje się edukacją ekologiczną i wspiera firmy w transformacji ku zrównoważonemu rozwojowi. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła filologię angielską oraz studia podyplomowe z zakresu Public Relations, copywritingu, reklamy i realizacji programów telewizyjnych.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl