Mariusz Gołąb

Obszary specjalizacji

Inżynier ochrony środowiska, łączący zarządzanie w obszarze zrównoważonego rozwoju z doświadczeniem handlowym i marketingowym.

Absolwent programu stażowego z zakresu zaawansowanej analizy chemicznej wód w Landesbetrieb Hessisches Landeslabor. W 2011 r. zaangażowany w badania emisji gazów i pyłów do powietrza w licznych zakładach produkcyjnych na terenie Polski.

Od 2012 roku związany również z handlem i marketingiem. Autor licznych koncepcji i strategii marketingowych. Koordynator kampanii sprzedażowych. Organizator i moderator wydarzeń związanych ze zrównoważonym rozwojem (m.in. cykl webinarów „4 kwadranse z energią”, spotkania z cyklu „Czwartki Jakości”, konferencja "Forum efektywnego zarządznia energią").

Od 2014 r. związany z TÜV NORD Polska, gdzie pełni obecnie funkcję Senior Managera ds. Ochrony Środowiska. Wspiera przedsiębiorstwa w osiąganiu celów środowiskowych, ograniczaniu śladu węglowego, poprawie efektywności energetycznej oraz wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju jako strategii biznesowej, przynoszącej wymierne korzyści ekonomiczne. Trener z zakresu etycznego ekomarketingu i metod detekcji greenwashingu.

Czynny copywriter i analityk treści, specjalizujący się w tekstach dotyczących zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskowego i GOZ.

Od 2023 r. również członek Rady Systemu KZR INiG w Instytucie Nafty i Gazu PIB oraz opiekun merytoryczny kierunku "Menedżer ESG" w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl