Aktywnie wspiera przedsiębiorstwa w procesie transformacji energetycznej, tworzeniu strategii dekarbonizacji czy wyliczeń śladu węglowego. Autor kilkuset ekspertyz w zakresie efektywności energetycznej oraz opinii w zakresie redukcji zużycia energii i śladu węglowego.

Opracowywane dla firm dedykowane strategie nie tylko pomagają zapobiegać kryzysowi środowiskowemu, ale również przyczyniają się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl