Doktoryzuje się w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, ukończył kierunek Inżynieria Środowiska. Karierę zaczynał od projektowania i realizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Następnie założył Grupę Ekopro gdzie swoje zainteresowania poszerzył o recykling, ekologistykę i funkcjonowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Zajmuje się tworzeniem ekologicznych strategii rozwoju firm, zapewniając im wdrożenie rozwiązań pod kątem gospodarowania odpadami i opakowaniami (ROP) oraz projektując rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie energetyczne, wodne oraz zmniejszające emisję zanieczyszczeń. Kompleksowo wdraża model GOZ w przedsiębiorstwach przybliżając je do zrównoważonego rozwoju oraz przygotowując na realizację dzisiejszych obowiązków środowiskowych np. w obrębie BDO i KOBiZE oraz przyszłych przepisów takich jak raportowanie ESG.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl