Head of sustainability insights & research w polskiej agencji badawczo - consultingowej Zymetria.

Wspiera marki i pracowników w zrównoważonym rozwoju w oparciu o badania i kreatywne metody pracy. Łączy zrozumienie społeczeństwa z potrzebami biznesu, planety jako interesariusza i użyteczności samych produktów i usług. Wspiera w miękkich audytach śladu węglowego wśród pracowników, bo każdy proces dekarbonizacji wymaga zaprojektowania systemowego. Unarzędziawia zrównoważony rozwój i integrację 17 SDG w firmach poprzez autorskie narzędzia i metodologie "Znajdź/poznaj swój cel. Purpose Box", Design Thinking for Sustainabilty, Customer Journey + susta.

W social mediach rozwija branżową grupę Sustainability for market research PL

Mama dwóch Synów i miłośniczka gór.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl