dr inż. Agnieszka Sznyk - Prezes INNOWO. Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF.

Autorka licznych raportów i artykułów m.in. "Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki Polski w ujęciu regionalnym", "Metodologia dopasowania cyrkularnych modeli biznesowych do priorytetowych sektorów wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce", "Metody pomiaru innowacji społecznych".

Inicjatorka i koordynatorka Polish Circular Hotspot, platformy mającej na celu podejmowanie działań i łączenie różnych grup interesariuszy na rzecz zmian cyrkularnych w Polsce.

Realizuje liczne projekty we współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz implementacji strategii cyrkularnych dla miast, m.in. wspólnie z Fundacją Metabolic jest liderem projektu Circular Cities.

Członek Grupy Koordynującej przy European Circular Economy Stakeholder Platform, inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego.

Jest inicjatorką i koordynatorką międzynarodowego projektu Circular Week, kampanii edukacyjnej mającej na celu podniesienie świadomość społecznej na temat zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl