Projektantka usług i liderka procesów transformacyjnych opartych o założenia human & planet-centered design. Jest absolwentką zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym, studiów Design Management oraz licznych kursów w zakresie Customer Experience. Climate Change, Circular Economy i Carbon Accounting. Ma ponad 20 letnie doświadczenie jako menedżerka projektów, produktów i programów w bankowości oraz we własnych firmach. Pracowała w Polsce, Wenezueli, Meksyku i Holandii.

Karierę bankową porzuciła dla swojej pasji i misji wdrażania innowacyjnych zmian zgodnych z duchem zrównoważonego rozwoju. Obecnie jako doradczyni, strateżka i facylitatorka procesów zmian w obszarze ESG koncentruje się na transformacji w kierunku cyrkularnych i regeneratywnych modeli biznesowych. Doradza w budowaniu zrównoważonych strategii biznesowych, dekarbonizacji, certyfikacji B-corp i projektowaniu usług w obiegu zamkniętym. Ma doświadczenie w pracy w modelu agile’owym, z wieloma interesariuszami, w projektach wymagających wszechstronności oraz współpracy wielowydziałowej i wielosektorowej.

Jest współzałożycielką organizacji Design For Change wspierającej młodzież w realizacji mikro-zmian społecznych na bazie metodyki Design Thinking. Udziela się także jako wolontariuszka i sędzina w programie edukacyjnym Odyseja Umysłu rozwijającym kreatywność i pracę zespołową dzieci i młodzieży.

Prywatnie matka 3 córek, zapalona podróżniczka, fanka polskiego designu oraz „zielonej” architektury i urbanistyki.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl