Obywatelka dorzecza Odry, założycielka autorskiego międzynarodowego interdyscyplinarnego Uniwersytetu Rzecznego (River University https://www.ccb.se/river-university), współzałożycielka eksperckiej i społecznej polskiej Koalicji Ratujmy Rzeki, obserwatorka prac Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniem. Współinicjatorka i koordynatorka "Wodnego Okrągłego Stołu. Partnerstwa na rzecz społeczeństwa i przyrody", w ramach którego we współpracy z Ministerstwem Środowiska, w latach 2009-2011 prowadzono seminaria dot. polityki przeciwpowodziowej i gospodarowania wodami w Polsce.

Członkini wodnej grupy roboczej w European Environmental Bureau skupiającej się na celach ambitnej ramowej dyrektywy wodnej UE.

Zdecydowana, aby współdziałać międzysektorowo na rzecz ochrony rzek i bezpieczeństwa wodnego, ponieważ taka jest realna potrzeba i konieczność dla rzek i dla nas.

Pracuje także z rzekami transgranicznymi w multinarodowym rejonie Morza Bałtyckiego.

Biolog, certyfikowana Project Manager PRINCE2®, result-based management, także w zakresie zarządzania bezpieczeństwem transgranicznych wód słodkich i prawa ochrony środowiska.

Autorka i współautorka publikacji i analiz dot. rzek i gospodarowania wodami, w tym programów ochrony konkretnych rzek.

Doceniona poprzez nominację do programu SHE SAYS (ona mówi) wspierającego kobiety zmieniające świat i przedsiębiorczynie społeczne.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl