Ekspertka i pasjonatka ESG w Sieci Badawczej Łukasiewicz, wieloletni praktyk w zakresie zarządzania zespołami, projektami biznesowymi i społecznymi, zarówno w firmach doradczych, instytucjach publicznych, jak i w organizacji międzynarodowej UN Migration Agency.

Przedstawicielka Łukasiewicza w partnerstwie europejskim MADE IN EUROPE w ramach Programu Horyzont Europa, reprezentujących branżę przemysłu produkcyjnego w UE. Partnerstwo skupia środowiska naukowe, przemysłowe, organizacji pozarządowych i sektora publicznego reprezentujące wiodące ekosystemy produkcyjne UE i służy jako platforma dla krajowych i regionalnych inicjatywy w zakresie technologii wytwarzania, przyczyniając się do stworzenia konkurencyjnego, ekologicznego, cyfrowego, odpornego i zorientowany na człowieka europejskiego przemysłu wytwórczego.

Koordynatorka Branżowych Punktów Kontaktowych - Łukasiewicz Orgmasz, pomagających polskim firmom i instytucjom ze świata nauki korzystać z programu unijnego Horyzont Europa. Koordynatorka projektów:

  • badania foresight, w wyniku którego opracowany został raport: "Siedem trendów technologicznych, które zmienią świat. Czy Polska może być w nich liderem?",
  • "Zielone wyzwanie" mającego na celu opracowanie zintegrowanej oferty technologicznej, badawczej i doradczej dla MSP i JST w zakresie zielonej transformacji.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w budowaniu i realizacji strategii rozwoju, zmianą organizacyjną, w tym realizacją projektów o charakterze partycypacyjnym.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl