Maciej Iwankiewicz

Konsultant i dziennikarz. Specjalizuje się w prewencji i zarządzaniu kryzysowym, public relations i public affairs, zarządzaniu konfliktem, strategii marketingowej. Prowadzi treningi wystąpień publicznych i sztuki prezentacji, komunikacji, negocjacji i mediacji, wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii behawioralnej, mikroemocji i mowy ciała, rozwijania relacji osobistych i społecznych.

Jest prelegentem i moderatorem konferencji i wydarzeń. Jest członkiem International Federation of Journalists oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Publikuje artykuły nt. innowacji w projektach technicznych, robotycznych i kosmicznych, zastosowaniach sztucznej inteligencji, zarządzania i marketingu, zarządzania kapitałem ludzkim oraz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, a także idei regeneracyjnego biznesu.

Aktywnie promuje wykorzystanie nowoczesnych technologii w eksploracji i eksploatacji podwodnej przestrzeni morskiej i oceanicznej pod kątem ochrony środowiska oraz wpływu na zmiany klimatu, a także korzyści dla gospodarki morskiej.

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończył wiele szkoleń zawodowych z zakresu biznesu, zarządzania organizacją, psychologii, sprzedaży i negocjacji.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl