Ewa Sowińska

Partnerka ESO Audit. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers. Biegła rewident z ponad 25 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Wiceprezeska Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019.

Członkini Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Kongresu Solidarni w Rozwoju. Ambasadorka 30% Club Poland. Wykładowca akademicki z zakresu etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Pomysłodawczyni i Mentorka Programu studiów podyplomowych #ESG w praktyce. Założycielka Zespołu ds. Raportowania Niefinansowego.

Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Członkini Kapituły Konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Społeczne.

Członkini Kapituły Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Mówca i Moderator paneli dyskusyjnych wokół ekonomii wartości i raportowania niefinansowego.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl