Konsultantka w ERM:Environmental Resources Management, gdzie zajmuje się oceną wpływu odnawialnych źródeł energii na środowisko oraz lokalną społeczność. Członkini Narodowej Rady Rozwoju - Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP. EU Young Ocean Advocate.

W latach 2021 - 2022 Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej - organu doradczego Minister Klimatu i Środowiska. Absolwentka King's College London, gdzie ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Hydrologia: Nauka i Zarządzanie. Stypendystka programu "Bona Fide" od Fundacja Orlen dla najlepszych polskich studentów na zagranicznych uczelniach. Posiada również dyplom studiów licencjackich z biologii morskiej i oceanografii Uniwersytetu w Southampton.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako ekspertka Europejskiego Komitetu Regionów. Była również członkinią grupy roboczej ds. nowej dyrektywy wody pitnej w Komisji Europejskiej; wchodziła w skład grup roboczych w ramach zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej i poprawy ekologicznych warunków życia przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Autorka i współautorka artykułów popularnonaukowych nt. kryzysu wodnego w Polsce oraz znaczenia młodzieżowych ruchów klimatycznych dla tworzenia edukacji klimatycznej i społeczeństwa obywatelskiego, które ukazały się w branżowych raportach.

Uczestniczka Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, przedstawicielka młodzieży w polskiej delegacji na COP26 w Glasgow.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl