Posiada 25 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w firmach z branży inżynieryjno-budowlanej, doświadczenie w zakresie badań naukowych, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji procesów produkcyjnych oraz handlu i usług, rozwoju developmentu projektów OZE.

Ekspert w zakresie doboru technologii i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach, w szczególności biogazowni, biometanowni oraz farm fotowoltaicznych.

Posiada doświadczenie w planowaniu, zarządzaniu, koordynacji i kontroli finansowej projektów dotyczących branży OZE.

Posiada doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w Polsce, Niemczech, na Ukrainie a także Komisji Europejskiej.

Jest aktywnym członkiem kilku parlamentarnych grup roboczych i grup roboczych Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zielony Gaz dla Klimatu, Członek Zarządu Ukraińskiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej i Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu, Członek Rady Koordynacyjnej Porozumienia Biogazowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Prelegent wielu międzynarodowych konferencji.

Inicjator programów szkoleniowych w branży OZE.

Ekspert w zakresie przepisów prawno-regulacyjnych sektora energii, w szczególności biogazu i biometanu.

Odznaczona medalem na 100 lecie Niepodległości przez premiera Mateusza Morawieckiego za zasługi dla polskiej gospodarki.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl