Naukowiec z doświadczeniem praktycznym w przemyśle.

Uwielbia monitorowanie światowych trendów i innowacji w obszarze GOZ.

Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem (branża poligraficzna, opakowań, chemiczna, spożywcza, kosmetyczna, tworzyw sztucznych), uczelniami, rzecznikami patentowymi i ośrodkami badawczymi.

W czasie wieloletniej pracy naukowej zajmowała się m.in. biomateriałami stosowanymi w medycynie oraz brała udział w konferencjach i seminariach prezentując wyniki swoich badań.

Współautorka artykułów o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz patentów i wzorów przemysłowych.

Propaguje i rozpowszechnia wiedzę w obszarze GOZ w środowisku akademickim.

Tworzy autorskie programy nauczania, dzięki którym rośnie ekologiczna świadomość młodych inżynierów.

Studenci coraz lepiej rozumieją, że ekoprojektowanie oraz prowadzenie biznesu neutralnego środowiskowo są kluczem do odniesienia trwałej przewagi nad konkurentami działającymi na rynku.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl