Współzałożyciel powstałej w 1990 r. Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju i przez blisko 25 lat jej prezes.

Współzałożyciel Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii.

Prowadzi działalność naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju, specjalizując się w kwestiach energii i ochrony klimatu. Wykłada na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach.

Współtwórca i pierwszy przewodniczący Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy b. Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

W latach 1991-95 i 1999-2000 członek Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Były Przewodniczący Regionalnego Centrum Środowiskowego dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Uczestnik obu Szczytów Ziemi - w Rio de Janeiro (1992) i w Johannesburgu (2002). Moderator Okrągłego Stołu ds. Edukacji Ekologicznej.

Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk, Nagrody "Człowiek Polskiej Ekologii Roku 2005" oraz Nagrody Zielonego Orła z okazji stulecia "Rzeczpospolitej" z tytułem TYTAN i pionier polskiej ekologii.

Autor lub współautor ponad 200 publikacji, raportów i materiałów fachowych.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl