Ekspertka ds. innowacji systemowych; projektantka, producentka i facylitatorka transformacji miast i regionów w stronę zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem sprawiedliwej transformacji regionów górniczych i neutralności klimatycznej miast.

Niezależna radna dzielnicy Wola m.st. Warszawy, założycielka i prezeska lokalnego stowarzyszenia Wola Mieszkańców. 

Jako managerka w EIT Climate-KIC kierowała pierwszymi w Polsce i jednymi z pierwszych w Europie projektami transformacji miast wykorzystującymi podejście systemowe: w Rybniku (sprawiedliwa transformacja) i Krakowie (neutralność klimatyczna). Jest również współautorką pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej metodologii i narzędzia do pomiaru rezyliencji (miasto Gdynia). Jej wcześniejsze doświadczenia, takie jak staż w Parlamencie Europejskim, praca dla biznesu (energia odnawialna), think-tanków, prowadzenie własnej działalności, a także stałe śledzenie europejskich i światowych trendów w innowacyjności, pozwalają jej na łączenie i wykorzystywanie różnych perspektyw.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl