Koordynatorka projektów dotyczących polityki klimatycznej, w tym ograniczania emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza z transportu oraz rozwoju aktywnej mobilności. Od 14 lat prowadzi w Polskim Klubie Ekologicznym Okręgu Mazowieckim działania rzecznicze na różnych poziomach, od lokalnego, przez krajowy, po międzynarodowy w ramach Koalicji Klimatycznej, porozumienia organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną klimatu.

Obserwatorka międzynarodowych negocjacji klimatycznych, uczestniczyła w 8 szczytach ONZ. Absolwentka Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, podyplomowych studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl