Krzysztof Józwik

Obszary specjalizacji

Ekspert w obszarze wypełniania obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Od 2014 roku zatrudniony w firmie consultingowej obowiązki-informacyjne.pl. Od 2015 r. związany z Capital Market Solutions Group Sp. z o.o. jako Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych a od 2022 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Raportowania ESG. Odpowiada za opracowywanie bieżących oraz długoterminowych polityk informacyjnych. Odpowiada merytorycznie za przygotowywanie raportów i oświadczeń niefinansowych, w tym obliczenie śladu węglowego oraz raportowanie zgodności z Taksonomią UE.

W obszarze jego kompetencji znajdują się również zagadnienia związane z obszarem finansów (analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa, ESEF). W obszarze komunikacji i sprawozdawczości posiada doświadczenie we współpracy łącznie z ponad 50 emitentami giełdowymi.

Posiada certyfikat Sustainability and Climate Risk (SCR) wydany przez Global Association of Risk Professionals (GARP). Posiada również licencję Maklera Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl