Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obszarze transakcji na rynkach kapitałowych i regulacji rynków kapitałowych. Zajmuje się doradztwem w zakresie ram prawnych działalności firm inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi, z uwzględnieniem zagadnień ESG. Analizuje system nowych obowiązków raportowych dotyczących zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Doradzał przy ponad 20 debiutach giełdowych, w tym w transgranicznych ofertach publicznych akcji i wprowadzaniu akcji zagranicznych emitentów na warszawską giełdę. Wspierał przy zagadnieniach związanych z relacjami w ramach grup kapitałowych, w tym dotyczących procesów decyzyjnych i przepływu informacji.

Jest także historykiem sztuki, którego głównymi obszarami zainteresowań są sztuka powojenna i współczesna oraz teorie historii sztuki. Bywa krytykiem sztuki.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl