Konsultantka, trenerka i mentorka zrównoważonego rozwoju. Założycielka firmy doradczo-szkoleniowej Akademia Zero Waste. Doradza i edukuje w obszarach CSR/ESG, ekonomii cyrkularnej i redukcji śladu węglowego.

Jest jednym z nielicznych ekspertów zero waste na rynku polskim, należy do grona jednych z pierwszych w Polsce certyfikowanych facylitatorów Mozaiki Klimatycznej (Climate Fresk). Ekspertka klimatyczna w Climate Leadership by UNEP-GRIP oraz w Partnerstwie dla Klimatu Miasta Warszawa, liderka Climate Reality Project, koordynatorka sieci Zero Waste Professionals. Współpracuje z sektorem prywatnym, publicznym, pozarządowym, szkołami i instytucjami kulturalnymi. Tworzy autorskie programy doradczo-szkoleniowe. W ciągu ostatnich dwóch lat przeszkoliła ponad 2 500 osób.

Łączy świat ekologii ze światem biznesu, posiada międzynarodową akredytację coachingową ICF, jest masterką Reiss Motivation Profile® oraz wykładowczynią na Uniwersytecie WSB Merito.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl