Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej, Instytut Przedsiębiorstwa.

Stypendium rządowe - Japan Society for Promotion of Science. Wykładowca i stażysta na Northeastern Illinois University w Chicago w USA oraz na Uniwersytecie w Aarhus w Danii.

Ekspert w grupach roboczych i grupach zadaniowych Eurostatu i Parlamentu Europejskiego.

Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Członek komitetu organizacyjnego i międzynarodowych konferencji naukowych Enviroinfo, Water Economy and Statistics, Risk analysis, międzynarodowych warsztatów z modelowania statystycznego.

Autor ponad 90 publikacji naukowych poświęconych wodzie, globalnemu modelowaniu wód, zasobom naturalnym, problemom środowiskowym, szczególnie zainteresowany biogospodarką (działalnością polegającą na wykorzystaniu biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów) jako możliwym sposobem rozwiązania problemu wyczerpywania się zasoby naturalne, w tym woda, różnorodność biologiczna.

Prezenter referatów na konferencjach międzynarodowych w Chinach, Japonii, USA, Austrii, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Danii.

Członek towarzystw międzynarodowych, komitetów organizacyjnych konferencji międzynarodowych.

Ekspert w międzynarodowych projektach związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Autor ekspertyz dla Komisji Europejskiej w dziedzinie środowiska i wody oraz Banku Światowego.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl