Pracowniczka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z wykształcenia oraz przekonań ekonomistka zrównoważonego rozwoju. Zaangażowana we współpracę z różnymi podmiotami na polu doradczym i eksperckim w obszarze ekoprojektowania, ekomarketingu oraz zarządzania środowiskowego. Jest ekspertką do spraw zrównoważonego rozwoju w wielu organizacjach krajowych oraz międzynarodowych. Autorka artykułów i raportów dotyczących ekoprojektowania, zarządzania cyklem życia oraz marketingu ekologicznego.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl