Adwokat, współkoordynatorka zespołu ESG i zrównoważonego rozwoju w ramach kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Doradza także w obszarze prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących nierzetelnych oświadczeń środowiskowych (greenwashing), współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania aspektów prawnych zrównoważonego rozwoju w organizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w organizacjach pozarządowych. Autorka artykułów branżowych, prelegentka konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym o tematyce zrównoważonego rozwoju.

Od 2019 r. pełni rolę wiceprezeski stowarzyszenia United Nations Association – Poland, w ramach którego realizuje projekty społeczne i prowadzi szkolenia w zakresie zrównoważonego rozwoju. Inicjatorka Letniej Akademii Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl