Od 20 lat związana z szeroko rozumianą branżą budowlaną i nieruchomości.

Edukatorka i propagatorka zrównoważonego budownictwa - innowacyjnego, odpowiedzialnego, realizującego cele zrównoważonego rozwoju (SDG’s), taksonomii UE i ESG.

Trenerka, panelistka na konferencjach branżowych, copywriterka, wykładowca na studiach podyplomowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej „Zarządzanie w Budownictwie” oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie - „CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy”.

Pomysłodawczyni i moderatorka cyklu 40 webinarów na temat zrównoważonego budownictwa i architektury oraz cyklu „Prawnik spotyka inżyniera”.

Managerka programu mentoringowego Top Woman in Real Estate.

Członkini branżowych stowarzyszeń i inicjatyw jak PLGBC, ULI, Climate Leadership, Zespół Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej; PSMB, WIREP, Młodzi Liderzy Budownictwa.

Celem Jej wszystkich działań jest szeroko zakrojona edukacja i tworzenie społeczności interesariuszy zainteresowanych podjęciem działań naprawczych i prewencyjnych w zakresie budownictwa w obliczu jego negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Jest znana z tego, że inwestuje nie tylko w rozwój własny, ale i w rozwój osobisty i zawodowy młodych ludzi, którzy będą w przyszłości kształtować sektor budownictwa i nieruchomości.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl