Piotr Mikołajczyk

Obszary specjalizacji

Dr Piotr Mikołajczyk ukończył w 1986 roku studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w fizjologii owadów.

Jego karierę zawodową zapoczątkowała praca naukowo-dydaktyczna na macierzystym Wydziale, w ramach której odbył stypendium naukowe Departamentu Rolnictwa USA.

Następnie zaangażował się w działalność związaną z ochroną środowiska i różnorodności biologicznej, której kolejne etapy obejmowały pracę w Programie Ochrony Środowiska Amerykańskiego Korpusu Pokoju w Polsce, a następnie w polskim Programie WWF.

Dr Mikołajczyk pracuje w UNEP/GRID-Warszawa od 2001 roku, na stanowisku Głównego specjalisty.

Jego głównym obszarem eksperckim jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej.

Angażuje się przede wszystkim w projekty związane z ochroną różnorodności biologicznej, a także zrównoważonym rozwojem lokalnym.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl