Poznaj naszych Ekspertów

Świadome swojej roli w procesie osiągania neutralności klimatycznej firmy potrzebują zewnętrznych ekspertów różnych specjalności. To właśnie współpraca z zewnętrznymi ekspertami podjęta przy walidacji zobowiązań klimatycznych firm będących w Programie, będzie miała krytyczne znaczenie dla powstrzymania zmian klimatu naszej planety.

Poniżej przedstawiamy grono uznanych specjalistów, których pasją stał się rozwój gospodarczy w harmonii ze środowiskiem naturalnym i możliwościami Ziemi. Dołącz do nich. Zostań ekspertem przy programie Climate Leadership. Błękitny przycisk w prawym górnym rogu ekranu zaprowadzi Cię do formularza zgłoszeniowego dla eksperta.

Filtruj po obszarze specjalizacji:

gospodarka o obiegu zamkniętym

zrównoważony łańcuch dostaw

zmniejszenie śladu węglowego

efektywność energetyczna i surowcowa

nowe technologie i innowacje na rzecz klimatu

zrównoważone finansowanie

raportowanie niefinansowe

bezpieczeństwo żywnościowe

ochrona bioróżnorodności

edukacja klimatyczna

142 Ekspertów

Adamczak

dr Jacek Adamczak

Prawnik i ekonomista, ekspert ds. GOZ i elektromobilności związany z Katedrą Ekonomiki i Finansów SGH. Dyrektor zarządzający i wspólnik w Grupie EKOPRO.

Anczewska

Marta Anczewska

Ekspertka ds. polityki klimatyczno-energetycznej

Andrulewicz

Radosław Andrulewicz

Energetyk z pasją. Specjalizuje się w zadaniach związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz redukcją emisji GHG.

Andrysewicz

dr Edyta Andrysewicz

Pasjonatka zrównoważonego rozwoju

Antonowicz

Ewelina Antonowicz

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w branży modowej i tekstylnej. Sustainable Fashion Institute, Fashion Revolution Polska

Banaś

Weronika Banaś

Multidyscyplinarna projektantka

Bartecka

Magdalena Bartecka

Kierowniczka programu sprawiedliwa transformacja

Bartoszczuk

dr Paweł Bartoszczuk

dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej

Bąk

Nina Józefina Bąk

Ekspertka w obszarze zrównoważonego systemu żywnościowego, krótkich łańcuchów dostaw, przedsiębiorczości społecznej i kooperatyw

Białek

Sabina Białek

Zawodowo zajmuje się projektowaniem innowacyjnych produktów i usług

Biedroń

Ilona Biedroń

ekspertka ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska wodnego

Błachowicz

Katarzyna Błachowicz

Specjalista ds. ochrony środowiska

Bojańczyk

Małgorzata Bojańczyk

Ekspertka z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do rynku rolno-spożywczego oraz rolnictwa zrównoważonego

Borczyk

Joanna Borczyk

Doradza w zakresie finansowania projektów nieruchomościowych oraz ustanawiania zabezpieczeń.

Brdulak

dr Anna Brdulak

Wykładowczyni na Politechnice Wrocławskiej

Bujalski

Szymon Bujalski

Dziennikarz z kilkunastoletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce zmiany klimatu, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju miast i praw zwierząt.

Ciasnocha

Mateusz Ciasnocha

Rolnik i Prezes European Carbon Farmers

Czaplewska

Weronika Czaplewska

Strateżka, ekspertka ds. ESG i zarządzania śladem węglowym firm, organizacji i samorządów.

Czarczyńska

dr Anna Czarczyńska

Ekspert i facylitator kultury organizacji.

Danylczenko

Anna Danylczenko

Fundatorka Grunt od Nowa - organizacji działającej na rzecz regeneracji i ochrony gleb.

Delmaczyńska

Agata Delmaczyńska

Green Officer Hotelarz. Wspiera hotele w zielonej transformacji.

Dembek

dr Agata Dembek

Adiunkt w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego.

Desogus

Anna Desogus

Trenerka z zakresu GOZ i zmian klimatu (Circular Together), innowacje w opakowaniach (Packoorang)

Domaradzka

Barbara Domaradzka

Trenerka umiejętności miękkich, facylitatorka i moderatorka m.in.: metodologii Design Sprint by Google Venture, Design Thinking.

Domin

Anna Domin

Content Creator, Strateg, Ekspertka z zakresu komunikacji 360 i budowania strategii CSR, Grafik

Dudek

Kamil Dudek

Menedżer i doradca ds. odnawialnych źródeł energii

Dziczek

Magdalena Dziczek

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej

Fabrycka

Wioletta Fabrycka

HEAD of PM ACADEMY, propagatorka zrównoważonego budownictwa

Faracik

Beata Faracik

Prawniczka, ekspertka ds. praw człowieka w kontekście biznesu.

Fogler

Joanna Fogler

Chief Innovation Strategist w Fundacji MOST.

Frankiewicz

Agata Frankiewicz

Ekspert ds. gospodarki cyrkularnej, upcyklingu i budowania zrównoważonych marek.

Fura

dr Barbara Fura

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gontarek

Jakub Gontarek

Wicekierownik Zakładu Edukacji i Komunikacji Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) przy IOŚ-PIB

Górska

Paulina Górska

Promotorka ekologicznego stylu życia, ekoaktywistka, pasjonatka CSR.

Homa

Patrycja Homa

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie budowania strategii komunikacji, marketingowych i PR

Huma

Maria Huma

Ekspertka ds. bawełny i rynku odzieżowego

Iwankiewicz

Maciej Iwankiewicz

Dziennikarz oraz ekspert zarządzania kryzysowego, public relations i marketingu, robotyki i technologii kosmicznych.

Jastrzębska

dr Ewa Jastrzębska

Ekonomistka zrównoważonego rozwoju

Józwik

Krzysztof Józwik

Ekspert ds. raportowania niefinansowego

Jurek

Joanna Jurek

Ekspertka w zakresie: diety dla planety, jakości żywności, zmian klimatu i zdrowia

Kamińska

Magdalena Kamińska

Założycielka Center of Servant Leadership Poland

Karaczun

dr hab. inż. Zbigniew Karaczun

Specjalista w zakresie zarządzania ochrona środowiska oraz polityki ekologicznej

Kassenberg

dr Andrzej Kassenberg

Współzałożyciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) i Fundacji Efektywności Energetycznej Polski.

Klimska

dr Agnieszka Klimska

Specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju

Koch-Kopyszko

Sylwia Koch-Kopyszko

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zielony Gaz dla Klimatu, Członek Zarządu Ukraińskiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej i Ekspert systemu GSS CERT

Kolbusz

Jan Kolbusz

Eliminuję odpady u źródła, tworzę oszczędności.

Kowalik

Piotr Kowalik

Prawnik ds. rynków kapitałowych, regulacji rynków kapitałowych oraz ESG

M. Kowalski

prof. dr hab. inż. Zygmunt M. Kowalski

Kierownik Katedry Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Korzeniowski

dr inż. Mirosław Korzeniowski

Specjalista w zakresie zrównoważonego rolnictwa i działań proekologicznych w produkcji żywności. Prezes zarządu Stowarzyszenia AGROEKOTON

Kozek

Bartłomiej Kozek

Kierownik Działu Zielonej Transformacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Krawczyk

Marta Krawczyk

Specjalistka od ecodesignu opakowań i przydatności do recyklingu.

Król

Katarzyna Król

Specjalistka badań rynku obecnie w Zymetria

Krukowska

dr Magdalena Krukowska

Dziennikarka, reżyser reportaży filmowych, naukowiec.

Krupa

dr Dorota Krupa

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami na WNEiZ UMK.

Kulczycka prof. nadzw. AGH

dr hab. Joanna Kulczycka prof. nadzw. AGH

Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowy Klaster Kluczowy) oraz dyrektor biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji.

Kwacz

Chris Kwacz

Dyrektor Operacyjny Meet Hydrogen, Szef Projektu HySchools Polska

Lenkowska - Piechocka

Dominika Lenkowska - Piechocka

Eko aktywistka i twórczyni Who Will Save The Planet

Lesiewska

Marta Lesiewska

Założycielka INSPIRED, konsultant z zakresu strategii zrównoważonego rozwoju, ESG i komunikacji

Leś

Ewa Leś

Ekspertka w zakresie ochrony środowiska wodnego i gospodarki wodnej, przewodnicząca grupy roboczej ds. gospodarowania wodami dorzeczy w regionie bałtyckim, założycielka międzynarodowego Rzecznego Uniwersytetu

Lewandowska - Akhvlediani

Sylwia Lewandowska - Akhvlediani

Psycholog, współpracuje z liderami biznesu nad rozwojem przywództwa

Lindner

dr inż. Łukasz Lindner

Ekspert ds. technologii wodorowych, pracownik naukowy Instytutu Fizyki Molekularnej PAN

Little

Virginie Little

Konsultantka i trenerka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych i gospodarki w obiegu zamkniętym

Lotkowska

Joanna Lotkowska

Dietetyczka, edukatorka żywieniowa, project managerka.

Maraszek

Joanna Maraszek

Ekspertka ds. komunikacji klimatycznej. Współzałożycielka Planet-A Foundation.

Mazurek

Zuzanna Mazurek

Projektantka zrównoważonych innowacji, certyfikowana facylitatorka procesów Design Thinking.

Michalczuk

Adrian Michalczuk

Coach & Team facilitator

Mieńkowski

dr Marek Mieńkowski

Innowator, filozof technologiczny ,społecznik.

Mikołajczyk

dr Piotr Mikołajczyk

Przyrodnik, popularyzator wiedzy przyrodniczej. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Miryn-Sienkiewicz

Agata Miryn-Sienkiewicz

Ekspertka ds. innowacji w modelu gospodarki obiegu zamkniętego, facylitator i moderator

Mizak

Jacek Mizak

Ekspert ds. gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonego transportu oraz elektromobilności

Modzelewski

Wojciech Modzelewski

Prawnik ds. regulacji sektora energetycznego, ochrony środowiska oraz ESG

Naeem

Zeeshan Naeem

Inżynier pojazdów elektrycznych, ekspert w dziedzinie e-mobilności. Rzecznik ds. zrównoważonego rozwoju.

Nalewa

Tomasz Nalewa

Inżynier Produkcji, wdraża modele GOZ w działalności produkcyjnej przedsiębiorstw, uwzględniając metody Kaizen, Lean Management oraz VSM Dyrektor finansowy i wspólnik w Grupie EKOPRO

Niziński

Paweł Niziński

Doradca strategiczny w dziedzinie budowania marek i sustainability w biznesie.

Nowakowski

Konrad Nowakowski

Konsultant i doradca w dziedzinie ochrony środowiska

Oczyp

Przemysław Oczyp

Konsultant, trener, mentor i ekspert CSR

Otrębski

Maciej Otrębski

Wspiera branżę spożywczą w zrównoważonej transformacji. Bada wszystko co związane z przyszłością żywności.

Panek-Owsiańska

Mirella Panek-Owsiańska

Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i komunikacji społecznej

Pałgan

Sylwia Pałgan

ESG & Product Compliance Advisor

Petelczyc

Olga Petelczyc

Certyfikowana audytorka, od ponad 17stu lat zajmuje się prowadzeniem audytów i kontroli w obszarach zarzadzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego

Piekut

Agata Piekut

Specjalizuje się w komunikacji projektów technologicznych na rynkach międzynarodowych

Piekut

Maximilian Piekut

Prawnik ds. finansowania zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju

Popkiewicz

Marcin Popkiewicz

Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz

Postawa, prof. PCz

dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz

Profesor uczelni, Kierownik Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej, ekspert z zakresu tworzyw sztucznych i ich recyklingu.

Poszwa

Przemysław Poszwa

Inżynier cyklu życia

Potocka

dr Marta Potocka

Ekspertka z zakresu ekologii i biologii morza, ochrony żywych zasobów morskich oraz zrównoważonego rozwoju na morzach i oceanach

Pydo

Joanna Pydo

Ekspert w dziedzinie ESG i relacji inwestorskich.

Radzikowski

dr Paweł Radzikowski

Specjalista w dziedzinie ochrony bioróżnorodności w rolnictwie

Rogalska

dr inż. Patrycja Rogalska

Ekspertka rynku energii zaangażowana w dekarbonizację sektora energetycznego

Roge-Wiśniewska

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, trener, coach z międzynarodową akredytacją ACC ICF

Rudnicka

Agata Rudnicka

Związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ruszkowski

Jan Ruszkowski

Specjalista w dziedzinie ochrony środowiska, komunikacji i zarządzania wiedzą

Sierżęga

Bartosz Sierżęga

Inżynier środowiska. Doktorant SGH, zajmuje się definiowaniem barier i wdrażaniem nieemisyjnej GOZ w przedsiębiorstwach. Prezes i wspólnik w Grupie EKOPRO

Sikacz, prof.UEW

dr hab. inż. Hanna Sikacz, prof.UEW

Ekspert ds. ESG

Skarbek-Żabkin

dr inż. Anna Skarbek-Żabkin

Ekspertka ds. elektromobilności i zrównoważonego rozwoju.

Skrzyńska

dr Magdalena Skrzyńska

Ekspertka z zakresu klimatu i meteorologii.

Sobiesiak-Penszko

dr Paulina Sobiesiak-Penszko

Ekspertka ds. polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju

Sońta

dr Monika Sońta

Specjalizuje się w projektowaniu doświadczeń rozwojowych pracowników

Sowińska

Ewa Sowińska

Biegły rewident, Partner ESO Audit, Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019

Sroka

dr Robert Sroka

Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners.

Stanek-Kowalczyk

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Ekspert w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju

Stec-Rusiecka

dr Jolanta Stec-Rusiecka

Zajmuje się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, gospodarką obiegu zamkniętego oraz zrównoważonym zarządzaniem organizacjami

Stefanowicz

Urszula Stefanowicz

Koordynatorka projektów dotyczących polityki klimatycznej

Stepnowska

dr Barbara Stepnowska

Twórca i dyrektor programu MBA Politechniki Gdańskiej

Surowiec

Monika Surowiec

ekspertka ds. ekonomii cyrkularnej oraz metodologii upcyclingu w branży odzieżowej, tekstylnej i sektorze kreatywnym ( moda, sztuka, nowe technologie).

Szabuńko

Joanna Szabuńko

Ekspertka ds. odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji

Szadkowska

Małgorzata Szadkowska

Prezeska Compassion in World Farming Polska, ekspertka w zakresie dobrostanu zwierząt, transformacji rolnictwa i zrównoważonej diety.

Szczelina

Marcin Szczelina

Krytyk i kurator architektury. Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w architekturze i projektowaniu.

Szczepańska

Katarzyna Szczepańska

Główne obszary zainteresowań: zrównoważone opakowania i gospodarka obiegu zamkniętego.

Szewczyk

dr Monika Szewczyk

Biolog środowiskowy, pracownik UNEP/GRID-Warszawa.

Szkop

dr Zbigniew Szkop

Ekonomista środowiska, Ekspert ds. ekonomii środowiska w Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Sznyk

dr Agnieszka Sznyk

Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Szpura

Areta Szpura

Aktywistka, autorka książki "Jak uratować świat."

Szumniak-Samolej

dr Justyna Szumniak-Samolej

Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Szymalski

dr Wojciech Szymalski

Wiedzę i umiejętności wykorzystuje praktycznie w pracy w organizacjach pozarządowych.

Taraszkiewicz

Joanna Taraszkiewicz

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju, Ekoedukatorka

Targowski

Adam Targowski

Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie CEE

Tischner

Marcin Tischner

Poszukuje efektywnych sposobów na stworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości żywności.

Trzcionka

Ewa Trzcionka

Ekspertka ds. designu, wykładowczyni, dyplomowana edukatorka przyrodniczo-leśna

Turek

Justyna Turek

Pasjonatka zrównoważonego rozwoju, human-centered design i mindfulness.

Udrycka

Katarzyna Udrycka

Konsultantka w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności

Wawer

dr hab. inż. Rafał Wawer

Profesor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego

Wągrowska

Katarzyna Wągrowska

Eko-edukatorka, aktywistka, specjalistka ds. ograniczania odpadów i sharing economy

Wereszczyński

Maciej Wereszczyński

Specjalista ds. ochrony środowiska, ekonomista, działacz społeczny.

Wernicka

Małgorzata Wernicka

Ekspert w zakresie analizy i weryfikacji śladu węglowego oraz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Wieczorek

Artur Wieczorek

Trener, konsultant i facylitator.

Wieczorek-Kosmala, Prof. UE

dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, Prof. UE

Prowadzi badania dotyczące raportowania ES

Wierzbowska-Kujda

Marta Wierzbowska-Kujda

Redaktor naczelna i dyrektor zarządzająca Teraz Środowisko

Wojciechowski

dr inż. Tomasz Wojciechowski

Lider Pilskiego Klastra Energetycznego.

Wolszczak

Katarzyna Wolszczak

Konsultantka, trenerka i mentorka zrównoważonego rozwoju, zero waste i zmian klimatu w Akademii Zero Waste

Wołoszyńska-Wiśniewska

Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska

Przyrodnik, geograf i edukatorka.

Woźniak

Karolina Woźniak

PR Managerka Too Good To Go, promotorka paneli obywatelskich i trenerka odwagi

Woźniakowski

Piotr Woźniakowski

Ekspert ds. gospodarki o obiegu zamkniętym

Woźnicka

Izabella Woźnicka

Adwokat, wspólnik zarządzający WP Law

Wójcik

Jakub Wójcik

Ekspert ds. dekarbonizacji przemysłu i zrównoważonego budownictwa

Wrona

Adrianna Wrona

Analityczka w Fundacji Instrat. Ekspertka ds. polityki klimatycznej i transformacji energetycznej

Wysocka-Golec

Justyna Wysocka-Golec

Ekspertka ds Zmian Klimatu, śladu węglowego, systemów offsetowych i dekarbonizacji

Zabawa, prof. UEW

dr hab. Justyna Zabawa, prof. UEW

Podejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem sektora bankowego, społeczną odpowiedzialności biznesu i trwałym/zrównoważonym rozwojem.

Zalewska

dr Mariola Zalewska

Zajmuje się badaniami związanymi z problematyką zrównoważonego rozwoju i jakości życia.

Zastawna

Martyna Zastawna

Zajmuje się strategią zrównoważonego biznesu, specjalistka od odpowiedzialnego marketingu. Twórczyni wielu akcji społecznych i charytatywnych

Zborowska

Izabela Zborowska

Ekspertka ds. polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju

Zwolińska

Justyna Zwolińska

Prawniczka specjalizująca się w zagadnieniach związanych z polityką jakości i ochroną środowiska w rolnictwie, polityką żywnościową.

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynatorzy Programu

Magdalena Jaśkiewicz

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

magdalena.jaskiewicz@gridw.pl

+48 662 629 372

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com