Kierunek - biznes neutralny klimatycznie

Chociaż zmiana globalnego klimatu dotyka każdego, realizacja celu zerowych emisji netto dotyczy w znacznej mierze przedsiębiorstw. To one zapewnią zdecydowaną większość wymaganych inwestycji.

Climate Leadership

To program wspierany przez United Nations Environment Programme, w którym grono niezależnych ekspertów wzmacnia starania biznesu na drodze do neutralności klimatycznej. Ponieważ globalny klimat jest najbardziej złożonym naturalnym systemem, również eksperci Programu reprezentują dziedziny wielu gałęzi wiedzy. W ten sposób Program zapewnia firmom znalezienie odpowiednich dla nich dróg do redukcji negatywnego wpływu na klimat i środowisko.

Program Climate Leadership jest realizowany przy wsparciu Rady Programowej (Climate Leadership Council)

Dołącz do Programu

Możliwe kierunki działania

Doradzają dla klimatu

Zmieniają się dla klimatu

ERGO Hestia S.A.Coca-Cola HBC PolskaCarrefour Polska Sp. z o.o.AllegroIKEA Retail Sp. z o.o. IKEA Distribution Services S.A.Tetra PakØrstedHutchinsonStena Recycling PolskamyhiveFabryki Mebli FORTE S.A.Auchan Retail PolskaBNP Paribas Bank Polska S.A.Żywiec-Zdrój S.A.McDonald's PolskaGrupa ŻywiecCredit AgricoleSamsung Electronics PolskaBASF PolskaPZUPolpharma S.A.DANONE Sp. z o.o.SignifySantander Bank PolskaNetguruOrange PolskaBank Ochrony Środowiska S.A.
Mario ZamarripaDyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, ERGO Hestia
ERGO Hestia aktywnie angażuje się we wspieranie i realizacje celów ESG zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Inicjatywy i działania w tym zakresie, takie jak Climate Leadership, stanowią bardzo ważną część naszej strategii, nie tylko w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale też szerzej rozumianego rozwoju biznesu.
Barbara KowalskaDyrektor Działu Jakości i Rozwoju Zrównoważonego Carrefour Polska
W ramach programu Climate Leadership, Carrefour Polska pracował nad zwiększeniem udział produktów pochodzących ze zrównoważonego rolnictwa w kategorii produktów świeżych. Naszym celem jest jeszcze efektywniejsza współpraca z dostawcami i wspieranie ich w prośrodowiskowych działaniach, a także zapewnienie klientom dostępu do zdrowej i jakościowej żywności. Eksperci UNEP/GRID-Warszawa wsparli nas w opracowaniu wytycznych dla dostawców owoców i warzyw, które objęły pięć obszarów tematycznych: ochronę i regenerację gleb, redukcję pestycydów, bioróżnorodność, zarządzanie zasobami wodnymi, przeciwdziałanie zmianom klimatu. Współpraca z UNEP/GRID-Warszawa była bardzo owocna i sprawna, a wypracowane materiały okazały się merytoryczne i inspirujące.
Jarek RotDyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer BNP Paribas Bank Polska S.A.
Bank BNP Paribas angażuje się w program Climate Leadership od początku jego istnienia, wierząc, że tylko silna współpraca międzysektorowa, wymiana wiedzy i kompetencji pozwoli na wprowadzenie realnych zmian i wzmocnienie efektywności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieranie Klientów w zrównoważonej transformacji to zobowiązanie wpisane w naszą strategię biznesową. Jako Bank Zielonych Zmian angażujemy się w różnorodne inicjatywy na rzecz klimatu, w szczególności te, które dają realną szansę na przeciwdziałanie pogłębiającemu się kryzysowi klimatycznemu oraz zmniejszenie odczuwania jego skutków.
Jacek ŁęgiewiczDyrektor Corporate Affairs w Samsung Electronics Polska
Na przestrzeni ostatnich kilku lat Samsung pokazał jak dzięki technologiom wspierać innowacyjność i edukację dla klimatu. Zrealizowaliśmy te cele dzięki pionierskiemu programowi inkubacji zielonych startupów oraz w ramach Solve for Tomorrow. Climate Leadership stworzył niepowtarzalną przestrzeń do podejmowania zobowiązań oraz wymiany ciekawych praktyk i spotkania się z najlepszymi ekspertami ds. klimatu. To motywuje nas do dalszej aktywności i stawiania sobie kolejnych celów, bo jak głoszą twórcy Climate Leadership - „Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać”.

Aktualności


Partycypacja pracownicza, czyli włączanie pracowników i współpracowników w doskonalenie i realizację strategii klimatyczno-środowiskowych to ostatni z sześciu kierunków zmian dla klimatu, jakie omawiamy w naszym cyklu podsumowań dyskusji społeczności #ClimateLeadership. Podczas spotkania debatę poprowadziły ekspertki Programu - Agata Miryn-Sienkiewicz i Mirella Panek-Owsiańska (she/her).
Na pytanie co firmy mogą i powinny robić dla zwiększenia partycypacji pracowniczej, uczestnicy zgodzili się co do tego, że przykład powinien iść z góry i nie należy działać na siłę. Powinniśmy w firmach wspólnie zadbać o transparentność i spójność działań, pokazując w ten sposób ich kompleksowość i współzależność. Edukacja i budowanie świadomości powinny iść w parze z badaniem potrzeb pracowników oraz poprzez stosowanie języka włączającego i pokazywanie konkretnych przykładów z życia. W dyskusji mowa była również o ważnej roli ambasadorów w procesie zwiększania zaangażowania pracowników we wspólną realizację strategii i celów.

UNEP/GRID-Warszawa
#employeeengagement #participation #changeleadershipPodczas #ImpactCEE współzałożyciel #ClimateLeadership prof. Boleslaw Rok wziął udział w debacie ,,Zrównoważone finanse a transformacja biznesu" wskazując na kluczowe wytyczne dla sektora bankowego. Są to:
- rezygnacja z inwestowania w firmy z sektora opartego na paliwach kopalnych,
- zaangażowanie wszystkich interesariuszy i dzielenie się wiedzą, której w niektórych firmach brakuje,
- finansowanie inwestycji, które wspierają transformację oraz wpisują się w zrównoważony rozwój.

Właśnie do takich działań inspirujemy i pomagamy biznesowi je realizować w Programie!

Artykuł dostępny w Forsal.pl pod linkiem:
https://lnkd.in/evDK3Hv8

UNEP/GRID-Warszawa Infor Biznes Sp. z o.o
#businesstransformation #sustainablefinance #bankinginnovation


Łańcuchowi wartości poświęcone jest podsumowanie dyskusji na temat piątego obszaru zmian dla klimatu. Dyskusja toczyła się w gronie społeczności eksperckiej i biznesowej, a moderowały ją Małgorzata Bojańczyk i Joanna M. Pydo - ESG and International Investor Relations. Na pytanie „Co konkretnie firmy mogą i powinny zrobić w obszarze łańcucha wartości przy wsparciu ekspertów programu Climate Leadership?" uczestnicy proponowali: 
- uruchomienie programów nastawionych na optymalizację zużycia surowców oraz tworzenie cyrkularnych opakowań przy jednoczesnym zmniejszaniu śladu węglowego,
- budowę kodeksu postępowania dla dostawców,
- stworzenie odpowiednich polityk zakupowych,
- kontrolowanie standardów i przeprowadzanie cyklicznych audytów, 
- dywersyfikację produktową,
- edukację podmiotów w łańcuchu wartości.
  
Jako czynniki motywujące do działań w ramach budowy zrównoważonego łańcucha dostaw wskazano: opłacalność takich działań w dłuższej perspektywie czasu, budowę odpowiedniej komunikacji, rolę zarządu i zrozumienie tematu wśród pracowników, nawiązywanie partnerstw, dostęp do wiedzy eksperckiej oraz danych i nowych technologii, a także coraz silniejszą presję logistyczną.

UNEP/GRID-Warszawa
#sustainabledevelopment #valuechain #supplychainmanagement


Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl